Таны хувийн нууцлал бидэнд чухал. Манай вэбсайт, https://www.jwtrubber.com болон манай эзэмшдэг, ажиллуулдаг бусад сайтуудаас бидний цуглуулж болох аливаа мэдээллийн талаархи хувийн нууцлалыг хүндэтгэх нь JWT -ийн бодлого юм.

Бид танд хувийн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд танд үнэхээр хэрэгтэй үед л асуудаг. Бид үүнийг таны мэдлэг, зөвшөөрлийн дагуу шударга, хууль ёсны аргаар цуглуулдаг. Мөн бид яагаад үүнийг цуглуулж байгаагаа, үүнийг хэрхэн ашиглах талаар танд мэдэгдэх болно.

Бид таны хүссэн үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд цуглуулсан мэдээллээ л хадгална. Бид ямар өгөгдлийг хадгалахыг бид алдагдал, хулгай, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, задлах, хуулах, ашиглах, өөрчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор арилжааны хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэрэгслээр хамгаалах болно.

Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд бид хувийн шинж чанартай мэдээллийг олон нийтэд болон гуравдагч этгээдэд хуваалцдаггүй.

Манай вэбсайт нь бидний ажиллуулдаггүй гадны сайтуудыг холбож болно. Бид эдгээр сайтуудын агуулга, практикт хяналт тавих эрхгүй бөгөөд тэдний нууцлалын бодлогын хариуцлагыг хүлээхгүй гэдгийг анхаарна уу.

Бид таны хүссэн зарим үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй байж магадгүй тул та хувийн мэдээллээ авах хүсэлтээ татгалзах эрхтэй.

Та манай вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь нууцлал болон хувийн мэдээллийн талаархи бидний практикийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх болно. Хэрэв танд хэрэглэгчийн өгөгдөл, хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглах талаар ямар нэгэн асуулт байвал бидэнтэй холбоо бариарай.

Энэхүү бодлого нь 2021 оны 8 -р сарын 1 -ээс хүчин төгөлдөр болно.

Манай компаний талаар илүү ихийг мэдэж аваарай