Таны хувийн нууц бидэнд чухал.Манай вэб сайт, https://www.jwtrubber.com болон бидний эзэмшдэг, ажиллуулдаг бусад сайтууд дээр танаас цуглуулж болох аливаа мэдээллийн талаарх таны хувийн нууцыг хүндэтгэх нь JWT-ийн бодлого юм.

Бид танд үйлчилгээ үзүүлэхэд үнэхээр хэрэгтэй үед л хувийн мэдээллийг асуудаг.Бид үүнийг таны мэдлэг, зөвшөөрөлтэйгээр шударга, хууль ёсны арга замаар цуглуулдаг.Бид үүнийг яагаад цуглуулж, хэрхэн ашиглах талаар танд мэдэгдэнэ.

Бид таны хүссэн үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд цуглуулсан мэдээллийг шаардлагатай хугацаанд л хадгалдаг.Бид ямар өгөгдлийг хадгалж байгаагаа арилжааны хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэрэгслээр хамгаалж, алдах, хулгайлах, түүнчлэн зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, задруулах, хуулбарлах, ашиглах, өөрчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх болно.

Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд бид хувийн мэдээллийг олон нийтэд болон гуравдагч этгээдтэй хуваалцахгүй.

Манай вэб сайт нь бидний ажиллуулдаггүй гадны сайтуудтай холбогдож болно.Бид эдгээр сайтуудын агуулга, үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхгүй бөгөөд тэдний хувийн нууцлалын бодлогод хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг анхаарна уу.

Бид таны хүссэн зарим үйлчилгээг танд үзүүлэх боломжгүй байж магадгүй гэсэн үүднээс та бидний хувийн мэдээллээ авах хүсэлтээс татгалзах эрхтэй.

Таныг манай вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь хувийн нууцлал болон хувийн мэдээлэлтэй холбоотой бидний үйл ажиллагааг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх болно.Хэрэв танд хэрэглэгчийн мэдээлэл болон хувийн мэдээллийг хэрхэн зохицуулдаг талаар асуух зүйл байвал бидэнтэй холбоо барина уу.

Энэхүү бодлого нь 2021 оны 8-р сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжинэ.

МАНАЙ КОМПАНИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛ АВНА УУ