Нөхцөл

Https://www.jwtrubber.com вэбсайт руу нэвтэрснээр та эдгээр үйлчилгээний нөхцөл, холбогдох бүх хууль тогтоомж, дүрмийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлүүдийн аль нэгийг зөвшөөрөхгүй бол танд энэ сайтыг ашиглахыг хориглоно. Энэхүү вэбсайтад байгаа материалууд зохиогчийн эрх болон барааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан болно.

Лиценз ашиглах

a.Зөвхөн хувийн, арилжааны бус түр зуурын үзэх зорилгоор JWT-ийн вэбсайт дээрх материалын нэг хувийг (мэдээлэл эсвэл програм хангамж) түр хугацаагаар татаж авахыг зөвшөөрнө. Энэ бол лиценз олгох явдал бөгөөд эрх шилжүүлэх эрх биш бөгөөд энэ лицензийн дагуу та дараахь зүйлийг хийх боломжгүй.

би материалыг өөрчлөх эсвэл хуулбарлах;
ii. материалыг аливаа арилжааны зорилгоор эсвэл олон нийтэд үзүүлэх зорилгоор ашиглах (арилжааны болон арилжааны бус);
iii. JWT -ийн вэбсайтад байгаа аливаа програм хангамжийг задлах эсвэл урвуу инженерчлэх оролдлого;
iv. материалаас зохиогчийн эрх болон бусад өмчлөлийн тэмдэглэгээг хасах;
v. материалыг өөр хүнд шилжүүлэх эсвэл бусад сервер дээрх материалыг "толин тусгал хийх".

б. Хэрэв та эдгээр хязгаарлалтын аль нэгийг зөрчвөл энэ лиценз автоматаар цуцлагдах бөгөөд JWT -ээс хүссэн үедээ цуцалж болно. Эдгээр материалыг үзэх эсвэл энэхүү лицензийг цуцалсны дараа та өөрийн мэдэлд байгаа цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр татаж авсан бүх материалыг устгах ёстой.

Татгалзах

a.JWT -ийн вэбсайт дээрх материалыг "байгаагаар нь" гэсэн үндсэн дээр өгдөг. JWT нь илэрхий эсвэл шууд бус баталгаа өгдөггүй бөгөөд үүгээрээ бусад баталгааг үгүйсгэж, үгүйсгэдэг.
б. Цаашилбал, JWT нь өөрийн вэбсайт дээрх материалын ашиглалтын нарийвчлал, магадлал, үр дүн, найдвартай байдлын талаар ямар нэгэн баталгаа өгөхгүй бөгөөд ямар ч мэдээлэл өгөхгүй.

Хязгаарлалт

JWT эсвэл түүний ханган нийлүүлэгчид JWT -ийн вэбсайт дээрх материалыг ашиглах, ашиглах чадваргүй байдлаас үүдэн гарсан аливаа хохирлыг (үүнд хязгаарлалтгүйгээр мэдээлэл, ашиг алдагдал, бизнесийн тасалдал зэргээс шалтгаалан) хариуцлага хүлээхгүй. JWT эсвэл JWT -ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ийм хохирол учирч болзошгүй талаар амаар болон бичгээр мэдэгдсэн болно. Зарим улс орнууд баталгаат баталгааг хязгаарлах, үр дагавар болон санамсаргүй байдлаар хохирол учруулах хариуцлагыг хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул эдгээр хязгаарлалт танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

Материалын нарийвчлал

JWT -ийн вэбсайт дээр гарч буй материалууд нь техникийн, бичгийн болон гэрэл зургийн алдаа байж болно. JWT нь вэбсайт дээрх аливаа материал үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн байгаа эсэхийг баталгаажуулахгүй. JWT нь өөрийн вэбсайтад байгаа материалд ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулж болно. Гэсэн хэдий ч JWT нь материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээгээгүй байна.

Холбоосууд

JWT нь өөрийн вэбсайтад холбогдсон бүх сайтыг хянаж үзээгүй бөгөөд үүнтэй холбогдсон сайтын агуулгыг хариуцахгүй. Аливаа холбоосыг оруулах нь сайтын JWT -ээр баталгаажсан гэсэн үг биш юм. Ийм холбогдсон вэбсайтыг ашиглах нь хэрэглэгчийн өөрийнх нь эрсдэл юм.

Өөрчлөлтүүд

JWT нь вэбсайтынхаа үйлчилгээний эдгээр нөхцлийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хүссэн үедээ өөрчилж болно. Энэ вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцлийн одоогийн хувилбарыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Удирдах хууль

Эдгээр нөхцлийг БНХАУ -ын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарладаг бөгөөд та тухайн муж эсвэл тухайн газрын шүүхийн онцгой харьяалалд эргэлт буцалтгүй өгдөг.

Манай компаний талаар илүү ихийг мэдэж аваарай