Нөхцөл

https://www.jwtrubber.com вэб сайтад хандсанаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцөл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч, холбогдох орон нутгийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ зөвшөөрч байна.Хэрэв та эдгээр нөхцлийн аль нэгийг зөвшөөрөхгүй бол энэ сайтыг ашиглах, нэвтрэхийг хориглоно.Энэ вэб сайтад агуулагдсан материалууд нь холбогдох зохиогчийн эрх болон барааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан.

Лиценз ашиглах

a.JWT-ийн вэбсайт дээрх материалын нэг хувийг (мэдээлэл эсвэл програм хангамж) түр зуур татаж авах, зөвхөн хувийн, арилжааны бус түр зуурын үзэх зөвшөөрөлтэй.Энэ нь эрх шилжүүлэх бус лиценз олгох бөгөөд энэ лицензийн дагуу та дараахь зүйлийг хийх боломжгүй.

i.материалыг өөрчлөх, хуулбарлах;
ii.материалыг аливаа арилжааны зорилгоор эсвэл олон нийтэд үзүүлэх (арилжааны болон арилжааны бус) зорилгоор ашиглах;
iii.JWT-ийн вэбсайтад байгаа аливаа програм хангамжийг задлах эсвэл урвуу инженерчлэл хийх оролдлого;
iv.аливаа зохиогчийн эрх болон бусад өмчийн тэмдэглэгээг материалаас хасах;
v.материалыг өөр хүнд шилжүүлэх эсвэл өөр сервер дээр материалыг "толин тусгах".

b.Хэрэв та эдгээр хязгаарлалтын аль нэгийг зөрчсөн тохиолдолд энэ лиценз автоматаар цуцлагдах бөгөөд JWT хүссэн үедээ цуцалж болно.Эдгээр материалыг үзэхээ болих эсвэл энэ лицензийг цуцалсны дараа та өөрийн эзэмшилд байгаа цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр татаж авсан аливаа материалыг устгах ёстой.

Татгалзах

a.JWT-ийн вэбсайт дээрх материалыг "байгаагаар нь" өгсөн болно.JWT нь ил болон далд баталгаа өгөхгүй бөгөөд үүгээр далд баталгаа эсвэл худалдаалах нөхцөл, тодорхой зорилгод нийцэх, оюуны өмчийг зөрчихгүй байх, эрхийг зөрчихгүй байх зэрэг бусад бүх баталгааг хязгаарлалгүйгээр үгүйсгэж, үгүйсгэж байна.
b.Цаашилбал, JWT нь өөрийн вэбсайт дээрх материалыг ашиглах эсвэл энэ сайттай холбогдсон аливаа сайтад хамаарах материалуудын үнэн зөв, боломжит үр дүн, найдвартай байдлын талаар ямар нэгэн баталгаа гаргахгүй бөгөөд ямар нэгэн тайлбар хийхгүй.

Хязгаарлалтууд

JWT эсвэл түүний ханган нийлүүлэгчид JWT-ийн вэбсайт дээрх материалыг ашиглах, ашиглах боломжгүйгээс үүссэн аливаа хохирлыг (хязгаарлалтгүйгээр, өгөгдөл, ашгийн алдагдал, бизнесийн тасалдал гэх мэт) хариуцахгүй. JWT эсвэл JWT-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчд ийм хохирол учирч болзошгүй талаар амаар болон бичгээр мэдэгдсэн.Зарим хууль эрх зүйн хүрээнд далд баталгаат хязгаарлалт, үр дагавар болон санамсаргүй хохирлын хариуцлагын хязгаарлалтыг зөвшөөрдөггүй тул эдгээр хязгаарлалтууд танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

Материалын нарийвчлал

JWT-ийн вэб сайт дээр гарч буй материалууд нь техникийн, хэвлэх, эсвэл гэрэл зургийн алдаа байж болно.JWT нь өөрийн вэбсайт дээрх аливаа материал үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн байгаа эсэхийг баталгаажуулахгүй.JWT нь өөрийн вэб сайтад байгаа материалд ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулж болно.Гэсэн хэдий ч JWT нь материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээдэггүй.

Холбоосууд

JWT нь өөрийн вэбсайттай холбогдсон бүх сайтыг хянаж үзээгүй бөгөөд ийм холбоос бүхий сайтын агуулгыг хариуцахгүй.Аливаа холбоосыг оруулсан нь тухайн сайтыг JWT баталгаажуулсан гэсэн үг биш юм.Ийм холбоос бүхий вэбсайтыг ашиглах нь хэрэглэгчийн өөрийн эрсдэлд хамаарна.

Өөрчлөлт

JWT нь ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр вэб сайтынхаа үйлчилгээний эдгээр нөхцлийг өөрчилж болно.Энэ вэб сайтыг ашигласнаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцлийн тухайн үеийн хувилбарыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Удирдах хууль

Эдгээр нөхцөл, болзлыг Хятад улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлах бөгөөд та тухайн муж эсвэл байршил дахь шүүхийн онцгой эрх мэдэлд эргэлт буцалтгүй захирагдана.

МАНАЙ КОМПАНИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛ АВНА УУ